contakt

[wd_contact_form id=”8″]

ru_Вы можете связаться с нами, в любое время. Настоятельно рекомендуем, указать тип Вашего контакта, указанный при регистрации, если Вы зарегистрированны в нашей системе HELPSOC, например:subscriber (подписчик)
eng__You may contact us by filling in this form any timeWe strongly recommend that you specify the type of your contact specifiedduring registration, if you are registered with our HELPSOC system, for example:subscriber
lv_Jūs varat sazināties ar mums, jebkurā laikā.Mēs iesakām norādīt norādītā kontakta veidureģistrācijas laikā, ja esat reģistrējies mūsu HELPSOC sistēmā, piemēram: subscriber(abonents)

Просмотров: 11